Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Я. С. Богів

Знайдено документів: 2

№ 12, 2013

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Г. Й. Лучкок.е.н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка»Я. С. Богіваспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of  Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"H. J. LuchkoPhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic"Y. S. BohivPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

DEVELOPMENT STRATEGY OF COMMERCIAL COMPANIES IN THE ACTIVATION OF THE INVESTMENT ACTIVITIES

№ 11, 2013

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Р. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Я. С. Богіваспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"R. B. VilhutskaPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"Y. S. BohivPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF TRADE ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"