Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Я. О. Барибіна

Знайдено документів: 2

№ 5, 2020

Я. О. Барибінак. е. н., доцент,Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ya. BarybinaPhD in Economics, Associate Professor,Poltava University of Economics and Trade

FORMATION OF DIGITAL COMMUNICATION SKILLS OF TOURIST ECOSYSTEM SPECIALISTS IN DIGITALIZATION CONDITIONS

№ 9, 2017

Я. О. Барибінакандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»І. В. Титаренкокандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Y. O. BarybinaphD  associate professor Poltava University of Economics and TradeI. V. TitarenkophD  associate professor Poltava University of Economics and Trade

EVALUATION OF THE MODERN STATE OF RETAIL TRADE IN THE SYSTEM OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE AND THE PECULIARITIES OF ITS MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"