Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Я. В. Котляревський

Знайдено документів: 2

№ 12, 2015

Я. В. Котляревськийд. е. н., директор інституту післядипломної освіти, ДННУ «Академія фінансового управління»О. В. Халінаасистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Y. V. KotliarevskyDoctor of Sciences in Economics, head of the Institute of Postgraduate Education of Academy of Financial ManagementO. V. KhalinaAssistant Department of financial and economic security, accounting and auditing Ukrainian Academy of Printing

FORMATION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF ENTERPRISE

№ 5, 2014

Я. В. Котляревськийк. е. н., доцент, директор інституту післядипломної освіти Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В СИСТЕМИ КНИГОВИДАННЯ

Y. V. Kotlyarevskyycandidate of economic sciences, associate Professor, Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Finance Directorate of the Ministry of Finance of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SOFTWARE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY THROUGH COORDINATION OF ECONOMIC INTERESTS IN PUBLISHING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"