Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. С. Угровата

Знайдено документів: 1

№ 9, 2014

В. М. Колосокд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємств, завідувач кафедри транспортного менеджменту та логістики, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольЮ. С. Угроватааспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ

Valeriya Kolosokthe Dr. of Economics, the Professor of Enterprises’ Economics Department and the Head of the Transport Management and Logistics Department of the Institute of Economics and Management, «Pryazovskyi State Technical University», MariupolYuliya Ugrovatathe postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

THE SPECIFIC ASPECTS OF TRANSFER PRICING: METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONTROLLED OPERATIONS ANALYSIS OF ENTERPRISES WITHIN THE HOLDING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"