Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. О. Єрешко

Знайдено документів: 4

№ 5, 2020

Ю. О. Єрешкок. е. н., доцент, Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”Е. М. Гафаровстудент, Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ІНДЕКСОВАНА ОДИНИЦЯ ВАРТОСТІ

Ju. YereshkoPhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechniс Institute”E. Hafarovstudent, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechniсl Institute”

INDEXED UNIT OF ACCOUNT

№ 12, 2019

О. О. Казакк. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, УкраїнаЮ. О. Єрешкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, УкраїнаА. О. Гагарінаспірант Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Oksana KazakPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, UkraineJulia YereshkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv, UkraineArtem GagarinPhD student of the National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv, Ukraine

VALUATION OF COST-ORIENTED TRANSFORMATIONS ON TELECOMMUNICATION ENTERPRISES

№ 8, 2017

Ю. О. Єрешкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївО. С. Харченкок. е. н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА

J. YereshkoPhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-cityO. Kharchenko О. С. ХарченкоPhD., Assistant of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE COMPANY'S CASH FLOW

№ 1, 2017

Ю. О. Єрешкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ДОМІНАНТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

J. YereshkoPhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

INTELLECTUAL CAPITAL - THE DOMINANT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"