Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. М. Сафонов

Знайдено документів: 17

№ 8, 2020

Yu. SafonovDoctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanH. HryhorievDoctor of Economic Sciences, Associate professor,National University of “Kyiv – Mohyla Academy”

IS SOVEREIGN DEBT RESISTANCE OVERCOMING A PREMISE OF SOVEREIGN DEFAULT PATH DEPENDENCE OCCURENCE?

Ю. М. СафоновДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Г. С. Григор’євд. е. н., доцент, Національний Університет «Києво – Могилянська академія»

ЧИ Є ПРОТИДІЯ ПОДОЛАННЮ СУВЕРЕННОГО БОРГУ ПЕРЕДУМОВОЮ ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВИТКУ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТУ?

№ 5, 2020

Yu. SafonovDoctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanV. BorshchPhD in Economics, Associate Professor,Odessa national I. I. Mechnikov University

ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19 AND THE CONCEPTS OF THEIR OVERCOMING

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»В. І. Борщк. е. н., доцент,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ COVID-19 ТА КОНЦЕПТИ ПОДОЛАННЯ

№ 6, 2019

Ю. М. Сафоновзаступник директора Державної наукової установи«Інститут модернізації змісту освіти»,д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління,Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Yu. M. SafonovDeputy Director of the Institute for the Modernization of the Content of EducationDoctor of Economic Sciences, Professor of Macroeconomics and public administration DepartmentKyiv National University named after Vadym HetmanYu. M. MykhailovskaPhD in Economics, Associate Professor of Public and corporate management DepartmentChernihiv National University of Technology

AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY IN UKRAINE

№ 1, 2018

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняГ. С. Григор'євк. е. н., доц., Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanH. S. HryhorievPhD in economics, Assessor Professor National University \"Kyiv-Mohyla Academy\", Kyiv

MECHANISM OF GOVERNMENTAL REGULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES

№ 12, 2016

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняД. Г. Матукова-Яригаканд. екон. наук, ст. викладач, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanD. Matukova-YaryhaPhD in Economics, National Medical University named by A.A Bohomolets

PROMISING DIRECTION OF IMPROVING THE MECHANISM OF REGULATION OF HEALTH FACILITIES

Ю. М. Сафоновд. э. н., проф., Государственное высшие учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана», професор кафедры макроэкономики и государственного управленияД. Г. Матукова-Ярыгаканд. экон. наук, ст. преподаватель, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

№ 10, 2015

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняМ. М. Патинськаздобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ УСТАНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanM. M. PatynskaState university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

CONCEPTUAL ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF SOCIAL ORIENTATION

№ 12, 2014

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняЄ. І. Масленніковк. е. н., доц., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕГМЕНТНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanE. I. MaslennikovPhD in economics, Assessor Professor Odessa National university by I.I. Mechnikov, Odessa

ANALYTYCHESKOE PROVISION USING SEHMENTNOY SYSTEM IN MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

№ 6, 2014

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СИСТЕМА БУДЗАОЩАДЖЕНЬ ЯК ШЛЯХ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

THE HOUSING SAVING SYSTEM AS WAY IS FOR PERFECTION OF THE HOUSING MORTGAGE CREDITING IN UKRAINE

№ 5, 2014

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

PROSPECT FOR DEVEVOPMENT OF MORTGAGE IN UKRAINE

№ 7, 2013

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

THE INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF FUNCTIONING INFORMATIONAL INSTITUTIONS AT THE FINANCIAL AT THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

№ 6, 2013

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»В. Г. Євтєєваздобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЖИТЛОВА СФЕРА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanV. Evteevaаpplicant, State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

RESIDENTIAL AREA IN UKRAINE: CURRENT STATE AND TRENDS

№ 5, 2013

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

THE ECONOMIC ELEMENTS OF STATE REGULATION OF PRODUCTION OF TEXTILE RAW MATERIALS IN UKRAINE

№ 4, 2013

Ю. М. Сафоновд. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ АПК

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

INSTITUTIONALISM IN TRANSFORMING AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX UKRAINE

№ 3, 2011

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

№ 2, 2011

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

СТРАТЕГІЯ І СТРУКТУРА: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПОТЕНЦІАЛУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

№ 1, 2011

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПТІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИРОВИНІ

№ 12, 2010

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"