Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. В. Великий

Знайдено документів: 2

№ 8, 2013

Л. В. Антоновад. н. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. МиколаївЮ. В. Великийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. МиколаївО. О. Ляховецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗДІЙСНЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. V. Antonovadoctor of public management sciences, professor, head of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, MykolayivY. V. Velykiydoctor of economic sciences, associate professor, associate professor of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, MykolayivO. O. Liakhovetscandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economic theory and international economics cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE ENTERPRISE

№ 7, 2013

Ю. В. Великийд. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. МиколаївО. О. Ляховецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Y. V. Velykiydoctor of economic sciences, associate professor, associate professor of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, MykolayivO. O. Liakhovetscandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economic theory and international economics cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS STANDARDS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"