Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. В. Василишен

Знайдено документів: 3

№ 7, 2018

Ю. О. Генрегок. е. н., докторант кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЄ. А. Поліщукд. е. н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївЮ. В. Василишенк. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ФУНКЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Y. O. GernegoPhD in Economics, Doctoral of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanY. A. PolishchukDoctor of science in Economics, associate professor, professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanY. V. VasylyshenPhD in Economics, associate professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATION POLICY: STAKEHOLDERS' FUNCTIONS IN THE PROCESS OF ITS FORMATION

№ 12, 2016

Ю. В. Василишенк. е. н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївО. С. Коваленкоаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївО. О. Свириденкоаспірант Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

U. VasulushenPhD in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. Kovalenkopostgraduate, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanO. Svurudenkopostgraduate, State Scientific Research Institute for Information and Economic Modeling

FINANCIAL INSTRUMENTS OF INNOVATION ACTIVITY STIMULATING OF SMALL AND MIDDLE BUSINESS IN UKRAINE

№ 7, 2013

О. В. Нагорнак. е. н, старший викладач кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима ГетьманаЮ. В. Василишенасистент кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Nagornak.e.s, senior lector of bank Investment Department Kyiv National Economic University named VadymU. Vasulushenassistant of bank Investment Department Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

INVESTMENT ACTIVITY AS SPECIAL SPHERE OF BANK ACTIVITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"