Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. Б. Забалдіна

Знайдено документів: 3

№ 11, 2019

Ю. Б. Забалдінак. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетТ. П. Дуплякк. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетА. М. Клімовак. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетН. О. Роскладкад. е. н., доц., професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ

Y. B. ZabaldinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsT. P. DupliakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsA. M. KlimovaCandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsN. O. RoskladkaDoctor of Science, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department,Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF CONSUMER LOYALTY PROGRAMS IN TOURISM

№ 12, 2018

Т. П. Дуплякк. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївВ. Г. Жученкок. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївЮ. Б. Забалдінак. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ

T. P. DupliakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivV. G. ZhuchenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivY. B. ZabaldinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIC PLANNING METHODOLOGICAL APPROACHES OF TOURISM DESTINATION DEVELOPMENT

№ 11, 2013

Ю. Б. Забалдінак. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського торговельно-економічного університету

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ: АПРІОРНИЙ ТА АПОСТЕРІОРНИЙ ПІДХОДИ

Y. ZabaldinaPhD, Kyiv national trade-economic University

MARKET SEGMENTATION OF THE TOURIST DESTINATIONS: A PRIORI AND A POSTERIORI APPROACHES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"