Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. І. Головня

Знайдено документів: 4

№ 8, 2019

Ю. І. Головняк. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університетВ. М. Ільченкок. е. н., доцент кафедри підприємництва та економіки підприємствУніверситет митної справи та фінансівО. М. Трубейк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Yuliia HolovniaCandidate of Economic SciencesAssociate professor of the department of public administrationKyiv national university of trade and economicsViktoriia ІlchenkoCandidate of Economic SciencesUniversity of customs and financeOksana TtrubeiCandidate of Economic SciencesAssociate Professor of the Department of Economics and Business FinanceKyiv national university of trade and economics

ENVIRONMENTAL BRANDING IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 5, 2015

Ю. І. Головняк. е. н., доц., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Yu. I. HolovniaCandidate of Science (Economics), associate professor Department of International Economics Kyiv National Trade and Economic University

TRANSBORDER COOPERATION AS A TOOL OF REGIONAL MARKETING

№ 4, 2013

Ю. І. Головняк.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

Yu. I. GolovnyaCandidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of International Economics Department

FORMATION OF AGRIBUSINESS CLUSTERS AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN POST-CRISIS CONDITIONS

№ 3, 2013

Ю. І. Головняк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"