Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. І. Гайда

Знайдено документів: 2

№ 2, 2020

Ю. І. Гайдад. с.-г. н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, УкраїнаВ. I. Ілюкмагістрант кафедри економіки та економічної теорії , Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: ЕМПІРИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

Yu. HaydaDoctor of Аgricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic and Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil, UkraineV. IliukMaster student of the Department of Economic and Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

TOURIST AND RECREATION ZONING OF UKRAINE: EMPIRICAL-STATISTICAL APPROACH

№ 1, 2015

Ю. І. Гайдад. с. - г. н, доцент, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. I. Haydadoctor of science, associate professor, professor of department of economics and  nature resources use, Ternopil national economic university, Ternopil

FOREST CERTIFICATION AS A TOOL FOR ENVIRONMENTAL MARKETING OF FORESTRY ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"