Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Ю. Є. Кирилов

Знайдено документів: 4

№ 12, 2019

Ю. Є. Кириловд. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. ХерсонВ. Г. Грановськад. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Yu. KyrylovDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, KhersonV. HranovskaDoctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

COMPLEX ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KHERSON REGION AND JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF ITS INCREASE

№ 12, 2016

Ю. Є. Кириловдоктор економічних наук, доцент, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Yu. E. Kyrylovdoctor of econ. sciences, associate professor, Kherson state agrarian university

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES

№ 2, 2014

Ю. Є. Кириловк. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

ЧИ МОЖЛИВЕ ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО В УКРАЇНІ?

Y. E. Kyrylovcand. of econ. sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson state agrarian university

WHETHER AN ECONOMIC MIRACLE IS POSSIBLE IN UKRAINE?

№ 12, 2013

Ю. Є. Кириловк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Y. E. Kirilovcand. of econ. sciences, associate professor, associate professor of the department of management organizations, Kherson state agrarian university

CLUSTERING AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES IN A GLOBALIZING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"