Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Х. С. Передало

Знайдено документів: 3

№ 12, 2019

Х. С. Передалок. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Ю. В. Огерчукк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Ю. С. Лібенкостудент Національного університету «Львівська політехніка»

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ЇЇ ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Kh. S. PeredaloPhD (Economics), Associate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityYu. V. OherchukAssociate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityYu. S. Libenkostudent, Lviv Polytechnic National University

BEHAVIORAL ECONOMY AND POSSIBILITIES OF ITS INFLUENCE TECHNIQUES APPLICATION IN MODERN ORGANIZATIONS

№ 5, 2012

Х. С. Передалостарший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

№ 11, 2011

Х. С. Передалостарший викладачЛ. В. Іванецьк.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка"

ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"