Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. Ю. Гайда

Знайдено документів: 4

№ 7, 2019

Т. Ю. Гайдак. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕТОДУ ДЕРЕВА РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-АНАЛІЗІ

T. Y. HaidaPh. D. in Economics, senior lecturer at International economic relations department, Ternopil national economic university

IMPROVING DECISION TREE METHOD IN INTERNATIONAL BUSINESS ANALYTICS WITH FUZZY LOGIC

№ 10, 2017

Т. Ю. Гайдак. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університетА. В. Целюхмагістрант, Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. Y. HaidaPh.D., senior lecturer of international economic relations department, Ternopil national economic universityA. V. Tselyukhmagister degree student, Ternopil national economic university

THE TRENDS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

№ 5, 2016

Т. Ю. Гайдакандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. Є. Лазоркостудент, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

T. HaidaPhD, lecturer of international economic relations and international information department, Ternopil national economic university, TernopilM. Lazorkostudent of Ternopil National Economic University, Ternopil

THE IMPACT OF MULTINATIONAL COMPANIES WITH UKRAINIAN ORIGIN AT UKRAINE'S ECONOMY

№ 9, 2014

Т. Ю. Гайдааспірант кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

T. HaydaPhD student of International economic relations and international information department, Ternopil national economic university, Ternopil

DIFFICULTIES OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM’S EFFECTIVENESS MEASUREMENT IN ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"