Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. С. Гайдучок

Знайдено документів: 2

№ 5, 2020

Н. І. Цегельникк. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університетТ. С. Гайдучокк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університету

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. TsegelnikPhD in Economics, art. teacher of the Chair of Accounting, Taxation and Audit,Polissya National University, ZhitomirT. HaiduchokPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION WITH FURTHER REPRESENTATION IN THE REPORTING FORMS OF THE ENTERPRISE

№ 12, 2013

Т. С. Гайдучокк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирВ. А. Мостепанюкк. с.-г. н., доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНЕ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

T. S. GayduchokCandidate of Economical Science, Associate Professor, Assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, ZhitomirV. A. MostepanyukCandidate of Sciences in Agriculture, Associate Professor, Assistant professor of forest inventory and forest management, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

EFFICIENT AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"