Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. О. Пєтухова

Знайдено документів: 3

№ 12, 2017

І. М. Куксад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. ХарківТ. О. Пєтуховак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ihor KuksaDr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), KharkivT. PyetukhovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

№ 2, 2018

І. М. Куксад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і економічної кібернетики Луганського національного аграрного університету, м. ХарківТ. О. Пєтуховак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Українського державного університету залізничного транспорту, м. Харків

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА СТІЙКОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ihor KuksaDr. Sc. (Ekon), Associate Professor, Head of Department of Finance and Economic Cybernetics, Luhansk National Agrarian University (LNAU), KharkivT. PyetukhovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Ukrainian State University of Railway Transport (UkrSURT), Kharkiv

THE CREATIVE ECONOMY AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE

№ 4, 2014

Т. І. Єфіменкок. е. н, доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. ХарківВ. М. Орловак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. ХарківТ. О. Пєтуховак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ПОДАННЯ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

T. I. YefimenkoPh.D. in of Economics, Associate Professor, Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, KharkivВ. М. OrlovaPh.D. in of Economics, Associate Professor, аssociate of Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, KharkivT. O. PyetukhovaPh.D. in of Economics, Associate Professor, аssociate of Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

PRESENTATION OF INDEXES OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISE IS IN THE FINANCIAL REPORTING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"