Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. О. Королюк

Знайдено документів: 3

№ 12, 2018

Т. О. Королюкк. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

T. KoroliukPhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR ATTRACTING INVESTMENTS INTO THE ECONOMY

№ 12, 2017

Т. О. Королюкк. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. С. Чащинастудентка IV курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. KoroliukPhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», KyivI. ChashchynaIV course student SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

MODERNIZATION OF THE SOCIAL CONTRACT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

№ 6, 2017

Т. О. Королюкк. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

T. KoroliukPhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

TAX REGULATION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"