Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. О. Журко

Знайдено документів: 2

№ 4, 2015

Н. В. Рибачукасистент кафедри Менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університетТ. О. Журкокандидат економічних наук, доцент кафедри Фінансів,Вінницький національний технічний університетЮ. І. Ганзієнкостудент ОКР «бакалавр», Вінницький національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

N. V. RybachukAssistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical universityT. O. ZhurkoCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical universityJ. I. Hanzienkostudent EQL "Bachelor", Vinnytsia national technical university

CONCEPTUAL ASPECTS OF BUSINESS EVALUATION: EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

№ 7, 2014

Н. В. Рибачукасистент кафедри Менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університетТ. О. Журкокандидат економічних наук, доцент кафедри Фінансів, Вінницький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ, ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

N. V. RybachukAssistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical universityT. O. ZhurkoCandidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

FORMATION OF THE CUSTOMERS LOYALTY AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF PHARMACY INSTITUTION FUNCTIONING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"