Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. М. Семененко

Знайдено документів: 3

№ 7, 2017

Т. М. Семененкоаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК ПРОВІДНА РУШІЙНА СИЛА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

T. M. Semenenkothe doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS THE KEY FORCE OF GLOBALIZATION PROCESSES  IN THE MODERN CRISIS CONDITIONS

№ 11, 2016

Т. М. Семененкоаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

T. M. Semenenkothe doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

FINANCIAL INSTABILITY OF CORPORATIONS IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT

№ 5, 2014

Т. М. Семененкоаспірантка кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. M. Semenenkothe doctoral student of the international accounting and audit department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

DEVELOPING OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF MULTINATIONAL CORPORATIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"