Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. М. Болгар

Знайдено документів: 3

№ 1, 2018

Т. М. Болгард. е. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування, Університет імені Альфреда НобеляА. Є. Єгоровмагістр, Університет імені Альфреда Нобеля

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. BolgarDoctor of Science (Economics), Assistant Professor, Head of the Department of International Finance, Accounting and Taxation, Alfred Nobel UniversityA. YegorovMaster, Alfred Nobel University

PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE TRADE AND CELLULAR-PAPER SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

№ 11, 2016

Т. М. Болгард. е .н., професор кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаО. М. Мельникмагістр спеціальності «Фінанси і кредит», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВПЛИВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

T. M. BolgarDoctor of Economics, Professor, Poltava national technical name of Yurij Kondratyuk universityO. M. Melnykmaster, Poltava national technical name of Yurij Kondratyuk university

THE IMPACT OF THE BUSINESS ACTIVITY OF DOMESTIC AGRICULTURAL COMPANIES ON THEIR COMPETITIVENESS

№ 4, 2013

Т. М. Болгарк. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

T. M. BolgarPhD in Economics, professor, the head of Finance and Banking department, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

THE ROLE OF ENTERPRISE’S FINANCIAL SECURITY IN THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"