Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. Г. Плисюк

Знайдено документів: 1

№ 1, 2016

І. Г. Брітченкод. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та економіки, Ужгородський торгово-економічний інститут КНТЕУ, м. Ужгород, професор кафедри соціальних і комп’ютерних наук, Вища школа бізнесу National-Louis University, Новий Сонч, ПольщаО. В. Крайчукк. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри математики і методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. РівнеТ. Г. Плисюкздобувач, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АПК

I. G. BritchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, The Head of Finance and Economics Department, Uzhgorod Trade and Economic Institute Kyiv National University of Trade and Economics, Uzhgorod, The Professor of the Department of Social and Computer Sciences, Graduate School of Business National-Louis University, Nowy Sącz, PolandO. V. KraychukCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities, RivneT. H. Plysyukapplicant, Rivne State University of Humanities, Rivne

MECHANISMS OF MANAGEMENT OF INNOVATION RISK IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"