Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. Г. Камінська

Знайдено документів: 3

№ 7, 2018

Т. Г. Камінськадоктор економічних наук, професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і праваО. М. Костенкокандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. KaminskayaDoctor of Economics, Professor, rector of Kiev Cooperative Institute of Business and LawA. KostenkoCandidate of Economic Sciences, doctoral student of the department of statistics and economic analysis National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACCOUNTING AND INFORMATION ASPECTS OF CALCULATING OPERATIONAL ACTIVITY EXPENSES

№ 12, 2017

Т. Г. Камінськадоктор економічних наук, професор, ректор, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. КиївО. М. Костенкокандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ І ВИКОРИСТАННЯ

T. G. Kaminskadoctor of economic sciences, professor, rector Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, KyivO. M. KostenkoCandidate of Sciences (Economics), Ph.D. student of the Department of Statistics and Economic Analysis, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL REPORTING: ACCOUNTING AND INFORMATION CHARTERING HARMONIZATION AND USE

№ 11, 2015

Т. Г. Камінськад. е. н., професор, в. о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

T. G. KaminskaDoctor in Economics, Professor, Acting Head of Department of Accounting and Audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC APPROACHES TO STATEMENTS RELIABILITY IMPROVING ACCORDING TO IFRS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"