Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. В. Романова

Знайдено документів: 9

№ 11, 2018

Т. В. Романовад. е. н., доцент, Міжнародний центр сучасної освіти, м. Прага, ЧехіяЛ. П. Давиденкок. х. н., доцент, доцент кафедри фізики,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИСЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. V. RomanovaD. Sc., Associate professorInternational center of modern education, Prague, Czech RepublicL. P. DavydenkoPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of physics,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MATHEMATICAL MODELING OF THREE-SECTORAL MODEL OF UKRAINE’S ECONOMIC GROWTH

№ 4, 2015

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЄ. О. Даровськиймагістр спеціальності «Економіка підприємства» фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

T. V. RomanovaPhD, Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaE. O. DarovskyyMasters degree in «Business Economics» at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE INCREASE IN PROFITS OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

№ 2, 2015

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваП. В. Семиволосcтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. RomanovaPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaP. V. SemyvolosStudent at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENT ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

№ 1, 2015

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. О. Іванецьcтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

T. V. RomanovaPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaL. O. IvanetzStudent at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

WAYS TO IMPROVE THE INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

№ 11, 2014

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЯ. В. КучерМагістр спеціальності «Економіка підприємства» фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. V. RomanovaPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaY. V. KucherMasters degree in "Business Economics" at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

DIRECTIONS OF INCREASE THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№ 4, 2012

Т. В. Романовак.е.н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»

№ 3, 2012

Т. В. Романовак.е.н., доц., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ТА В ЕКОНОМІКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 3, 2011

С. Б. Бейгулкандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаТ. В. Романовакандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

№ 9, 2010

Т. В. Романовааспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національниц технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"