Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. В. Мокієнко

Знайдено документів: 3

№ 6, 2019

Т. В. Мокієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академіяТ. Б. Прийдакк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академіяР. В. Ліпськийк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

T. V. MokiienkoCandidate of Economics, assistant professor,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian AcademyT. B. PriydakCandidate of Economics,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian AcademyR. V. LipskyiCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting DepartmentPoltava State Agrarian Academy

ELECTRONIC MONEY: ESSENCE, CLASSIFICATION AND REFLECTION IN THE ACCOUNTING

№ 4, 2019

Т. В. Мокієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академіяТ. Б. Прийдакк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академіяР. В. Ліпськийк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академія

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

T. V. MokiienkoCandidate of Economics, assistant professor, Associate Professor of Accounting Departmet Poltava State Agrarian AcademyT. B. PriydakCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian AcademyR. V. LipskyiCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

COMMERCIAL CONTRACTS: ESSENCE, MEANING, TYPES AND PROCEDURE FOR CONCLUDING

№ 11, 2015

Т. В. Мокієнкокандидат економічних наук., доцент кафедри бухгалтерського облік, Полтавська державна аграрна академія

ПРИДБАННЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. V. MokienkoCandidate of Economic Science, Associate Professor of Accounting Poltava State Agrarian Academy

THE PROCESS OF ACQUIRING VALUES: ACCOUNTING TASKS AND DOCUMENTING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"