Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. В. Князєва

Знайдено документів: 3

№ 10, 2015

Л. В. Батченкодоктор економічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, м. КиївТ. В. Князєвакандидат економічних наук, доцент Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ

L. V. BatchenkoDoctor of Science in Economics, Professor Kyiv National University of Culture and Arts, KyivT. V. KniazievaCandidate of Science in Economics, Associate Professor National Pedagogical University M.P. Dragomanova, Kyiv

STRUCTURAL POLICY OF NATIONAL ECONOMY AND NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY, INTERDEPENDENCE AND IMPACT ON COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY

№ 3, 2015

Т. В. Князєвакандидат економічних наук, доцент, м. Київ, Україна

ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. V. Kniazieva

CANDIDATE OF SCIENCE IN ECONOMICS, ASSOCIATE PROFESSOR, KYIV, UKRAINE

№ 6, 2014

Т. В. Князєвакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ УГОД

T. V. KniazievaCandidate of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management of International Economic Activity, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT MECHANISM CONTROL ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE PRESENCE OR ABSENCE OF INTERNATIONAL AGREEMENTS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"