Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. А. Васильєва

Знайдено документів: 5

№ 8, 2017

Т. А. Васильєвад. е. н, професор, директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького,Сумський державний університет, м. СумиА. С. Воронцовак. е. н., науковий співробітник, асистент кафедри міжнародних економічних відносин ННІ БТ «УАБС»,Сумський державний університет, м. СумиТ. М. Майбородаасистент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

T. A. VasylievaD.Sc. (Economics), professor, director of O. Balatsky Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management,Sumy State University, SumyA. S. VorontsovaPhD (Economics), researcher, assistant of international economic relations department, Sumy State University, SumyT. M. Mayborodaassistant of the department of management, Sumy State University, Sumy

MAIN TRENDS IN STATE REGULATION OF INVESTMENT SUPPORT OF EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

№ 10, 2017

Т. А. Васильєвад. е. н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Tetyana VasilyevaDoctor of Economic Sciences, Professor, Director of Oleg Balatsky Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy

PRINCIPLES OF BUDGET POLICY IMPLEMENTION IN THE CRISIS PERIOD OF ECONOMIC DEVELOPMENT

№ 4, 2016

Т. А. Васильєвад. е. н., проф., директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університетГ. О. Пересадькок. е. н., доц., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. A. VasylievaDoctor of Economics, Professor, Director of Educational and Research institute of Finance, Economy and Management named Oleg Balatskiy, Sumy State UniversityG. О. PeresadkoPh. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO MARKETING RESEARCH OF SALES MARKET ENVIRONMENT FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES PRODUCTS

№ 2, 2010

Т. А. ВасильєваДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"С. В. ЛєоновДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"О. В. МакарюкСумський державний університет

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

№ 3, 2009

Т. А. ВасильєваДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"С. В. ЛєоновДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"О. В. МакарюкСумський державний університет

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"