Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. А. Бутенко

Знайдено документів: 3

№ 12, 2016

Н. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківТ. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

N. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, associate professor, associate professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, KharkovT. A. ButenkoPh.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE INFORMATIVE PROVIDING OF AGRARIAN PRODUCTION AND RURAL POPULATION

№ 11, 2015

Т. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківЮ. В. Синявінак. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

T. A. ButenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of department of economic cybernetics, Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, KharkivJu. V. SynyavinaPhD in Economics, Aassistant Professor of department of economic cybernetics, Kharkiv National agrarian University after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

RATIONAL USE OF RESOURCE POTENTIAL AGRIBUSINESSES THROUGH IMPROVED INFORMATION PROVISION

№ 12, 2014

Т. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківН. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

T. A. ButenkoPh.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V. V. Dokuchaev, KharkovN. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

PRESSING QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INFORMATIVE SYSTEMS OF AGRARIAN MANAGEMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"