Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. І. Носова

Знайдено документів: 2

№ 7, 2018

К. С. Жадькодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансівТ. І. Носовакандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА СВИНИНИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ

K. S. ZhadkoPhD, Head of the Department business and Enterprise Economics, University of Customs and FinanceT. I. NosovaPhD (Econ.), Associate Professor of the department of Business and Trade of the Odessa National Polytechnic University

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALES OF PORK МЕAT IN CONDITIONS OF COMPLEX EPIZOOTIC STATE

№ 2, 2015

Л. В. Фроловад. е. н., професор кафедри економіки підприємства, перший проректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского,  м. Кривий РігТ. І. Носоваасистент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановского, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ» ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

L. V. FrolovaDoctor of Economics, Professor of Economics of Enterprise, first Vice-Rector, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy RogT. I. NosovaAssistant Department of Enterprise Economics, Donetsk National University of Economics and Trade after M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

EVALUATION OF "INTELLECTUAL ATTRACTION" INTERESTS OF THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"