Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Т. Є. Воронкова

Знайдено документів: 5

№ 11, 2019

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент,Професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну, м. КиївА. С. НесенюкМагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЦИКЛІЧНІСТЬ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

T. VoronkovaCandidate of Sciences,Associate Professor of Department of Business Economics andtourism,Kyiv National Univercity of Technologies and DesignА. NesenyukMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

RECURRENCE OF WORLD DEVELOPMENT AND CONFORMITY TO LAW OF ORIGIN OF ECONOMIC CRISES

№ 10, 2018

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. А. Кошеленкомагістрант кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ДЛЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

T. E. VoronkovaCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorProfessor of the Department of Business Economics and Tourism,Kyiv National University of Technology and Design, KyivO. A. KoshelenkoMaster of Business Economics and Tourism Department, Kyiv National University of Technology and Design

PROBLEMS AND PROSPECTS OF AFFORDABLE HOUSING FOR YOUNG PEOPLE IN UKRAINE

№ 11, 2017

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент, проф. кафедри бізнес - економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. С. Білякмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. VoronkovaCandidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and DesignA. S. BilyakMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

FINANCIAL STRATEGY IS IN CONTROL SYSTEM BY AN ENTERPRISE

№ 5, 2017

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент, Професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технології та дизайну, м. КиївМ. С. Євтушенкомагістрант кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет  технологій та дизайну

МОЛОДІЖНЕ ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

T. VoronkovaCandidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and DesignM. YevtushenkoMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

YOUTH MORTGAGE LOANS: PROBLEMS AND PROSPECTS IN UKRAINE

№ 2, 2014

О. Ю. Чубуковад. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м.КиївТ. Є. Воронковак. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ЕКОСЕСТЕЙТ): СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

О. ChubukovаDoctor in Economic Sciences, Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivT. VoronkovaPh.D. in Economics, Associate Professor, Professor of Department of Economics of Enterpise, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY (ECOSESTATE): ESSENCE, STRUCTURE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"