Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. С. Стоянова-Коваль

Знайдено документів: 3

№ 2, 2019

С. С. Стоянова-Ковальд. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаМ. О. Варгатюкаспірант кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

S. S. Stoyanova-KovalDoctor of Economics, docent, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Odessa State Agrarian UniversityM. O. Varhatiukgraduate of the Department of Accounting and Taxation, Odessa State Agrarian University

STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL SAFETY OF AGRARIAN PRODUCTION

№ 10, 2018

С. С. Стоянова-Ковальд. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Одеський державний аграрний університет, м. ОдесаМ. О. Варгатюкаспірант, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. S. Stoyanova-KovalDoctor of Sc. associate professor Odessa State Agrarian UniversityM. O. Varhatiukgraduate, Odessa State Agrarian University

ECONOMIC SAFETY OF THE AGRARIAN SECTOR AS A STRATEGIC DIRECTION OF INSTITUTIONAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES

№ 6, 2013

С. С. Стоянова-Ковальк. е. н. доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університетВ. В. Поповичк. е. н. доц. кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Брацславця, Одеський державний аграрний університет

ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. S. Stoyanova-KovalCandidate of Economics, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian UniversityV. V. PopovісhCandidate of Economics Associate Professor, Chair of Information Systems and Technology behalf Bratsslavtsya M.O. Odessa State Agrarian University

IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"