Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. С. Залюбовська

Знайдено документів: 3

№ 6, 2019

Н. Ю. Мельничукд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудитуС. С. Залюбовськак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудитуО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ

N. Yu. MelnychukDoctor of Science, Economics, Associate Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, KyivS. S. ZaliubovskaPhD, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance, Baking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

EVALUATION OF THE IMPACT OF INDIVIDUAL MACROECONOMIC FACTORS ON BUDGETARY INDICATORS

№ 8, 2018

Ю. Б. Колупаєвк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудитуС. С. Залюбовськак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудитуМ. А. Яковенковикладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. KolupayevPhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and auditS. ZalyubovskaPhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and auditM. Yakovenkolecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

№ 11, 2011

С. С. ЗалюбовськадоцентЛ. А. Новіковастарший викладач, Київський університет управління та підприємництва

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТУ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"