Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. П. Ковальчук

Знайдено документів: 4

№ 4, 2019

С. П. Ковальчукк. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяВ. В. Покиньчередак. е. н, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. ВінницяО. М. Откаленкок. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ВИТРАТ

S. P. KovalchukCandidate of economic sciences, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaV. V. PokyncheredaCandidate of economic sciences, Associate Professor, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, VinnytsiaO. M. OtkalenkoCandidate of economic sciences, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF SOCIAL AUDIT OF COSTS

№ 9, 2017

С. П. Ковальчукк. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУО. М. Кудиркок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

№ 9, 2015

С. П. Ковальчукасистент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

СУЧАСНА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

S. P. Kovalchukassistant, Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

THE CURRENT SYSTEM OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ATTRACTION

№ 8, 2015

С. П. Ковальчукасистент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ДЕРЖАВІ

S. P. Kovalchukassistant, Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

INTERCOMMUNICATION OF RECEIPT OF INVESTMENTS AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION IS IN THE STATE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"