Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. О. Пермінова

Знайдено документів: 3

№ 2, 2019

С. О. Перміновакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаВ. С. Баранецьмагістр, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СТВОРЕННЯ START-UP ПРОЕКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

№ 1, 2018

С. О. Перміновакандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаО. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаЯ. В. Омельченкобакалавр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Svitlana O. PerminovaKandidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, UkraineOlena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineYana V. OmelchenkoBachelor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

INCREASING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT

№ 5, 2017

С. О. Перміноваканд. пед. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Svitlana O. PerminovaCandidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE INTELLECTUAL POTENTIAL IN THE STRATEGY OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE MODERN ORGANIZATIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"