Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. О. Кириченко

Знайдено документів: 3

№ 5, 2019

О. В. Кривдак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. КиївС. О. Кириченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. КиївВ. П. Дубенецьмагістр факультету менеджменту та маркетингу,НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. KryvdaPh.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", KyivS. O. KyrychenkoPh.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,NTUU \"KPI named after Igor Sikorsky\", KyivV. Dubenets'master 1 years of study, NTUU \"KPI named after Igor Sikorsky\", Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

№ 4, 2018

С. О. Тульчинськад. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. КиївС. О. Кириченкок. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. КиївС. Н. Аларікибакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ \"КПІ імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. O. TylchynskaDoctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", KyivS. O. KyrychenkoPh.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU \"KPI named after Igor Sikorsky\", KyivS. N. AlarikyBachelor, NTUU \"KPI named after Igor Sikorsky\", Kyiv

FINANCIAL STABILITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

№ 3, 2016

С. О. Кириченкост. вик., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»М. В. Парфенюкстудент, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

CТАН ТА ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

S. Kyrychenkosen. lec., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»M. Parfeniukstudent, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

STATUS AND HINDRANCES ON THE WAY OF DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"