Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. О. Єрмак

Знайдено документів: 3

№ 11, 2014

С. О. Єрмакк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ТОРГІВЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. O. YermakPh.D, Associate Professor of the Department of the economics of enterprise, Donetsk national University of Economics and trade named after Mychaylo Tugan-Baranovsky, Kryviy Rig

TRADE AND TECHNOLOGICAL INNOVATION IN TRADE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

№ 3, 2015

С. О. Єрмакк. е. н.,доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий РігО. О. Лісніченкостарший викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

S. О. YermakPh.D, Associate Professor of the Department of the economics of enterprise, Donetsk national University of Economics and trade named after Mychaylo Tugan-Baranovsky, Kryviy RigЕ. A. LisnichenkoSenior Lecturer of the Department of the economics of enterprise, Donetsk national University of Economics and trade named after Mychaylo Tugan-Baranovsky, Kryviy Rig

SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

№ 1, 2015

С. О. Єрмакк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий РігО. О. Лісніченкост. викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ

S. A. ErmakPh.D, Associate Professor of business Economics, Donetsk national University of Economics and trade named. M. Tugan-Baranovsky, Krivoy RogЕ. A. LisnichenkoSenior Lecturer of the Department of the business Economics, Donetsk national University of Economics and trade named. M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

MAXIMIZING THE VALUE OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE CONTEXT STAKEHOLDERSTHE APPROACH

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"