Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. М. Савченко

Знайдено документів: 6

№ 6, 2020

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

S. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS FORMATION FROM THE POSITION OF SYSTEM APPROACH

№ 6, 2019

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економікиНаціональний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. M. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine " KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE STUDY OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS

№ 6, 2014

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. M. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  

№ 6, 2013

С. М. Савченкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

S. M. SavchenkoPhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE WAYS OF OPTIMIZATION AN INNOVATIVE PROCESSES IN ENGINEERING COMPANIES TO INCREASE COMPETITIVENESS

№ 3, 2011

О. А. Гавришпрофесор, доктор технічних наукС. М. Савченкост. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

СУЧАСНА ПАРАДИГМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

№ 2, 2011

О. А. Гавришпроф. д.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»С. М. Савченкост. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"