Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. М. Кір’ян

Знайдено документів: 2

№ 5, 2019

І. В. Кучерукк. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»С. М. Кір’янк. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»А. О. Козинецьстарший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ: ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

I. KucherukCand. Sc. (Economics), associate professor of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"S. KirianCand. Sc. (Economics), associate professor of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education \"European university\"A. KozynetsSenior Lecturer of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education \"European university\"

ALGORITHM OF REGISTRATION AND MANAGEMENT OF ACCOUNTING OF INDIVIDUAL ENTREPRENEUR: PROCEDURE AND ITS FEATURES

№ 2, 2017

С. М. Кір’янк. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування Європейського університету, м. Київ

КОНТРОЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОВНОТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

S. M. KiryanPhD in Economics, associate professor of accounting and taxation of the European University, Kyiv

CONTROL OF COMPLETENESS OF DISPLAY OF ECONOMIC ACTIVITY THROUGH ACCOUNTING POLICIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"