Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. М. Голубка

Знайдено документів: 2

№ 5, 2019

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. ГрінченкаС. М. Голубкад. е. н., професор, фахівець з фінансових питаньМіністерства фінансів УкраїниК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. M. KrausDr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv UniversityS. M. HolubkaDr. Sc. (Economics), Professor,Specialist of the Ministry of Finance of UkraineK. M. KrausCand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

SOCIAL SECTOR IN CONDITIONS OF INNOVATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

№ 9, 2017

С. М. Голубкад. е. н., професор  кафедри фінансів, банківської  справи та страхування, ДВНЗ «Університет банківської справи»Р. Р. Білоскурськийканд. екон. наук, доцент, декан економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

S. HolubkaDoctor of Economics, Professor of the Department of Finance, Banking and InsuranceR. BiloskurskyyPh.D., Associate Professor

PARADIGNAL PRINCIPLES OF NATIONAL OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHANGES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"