Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. М. Гайденко

Знайдено документів: 2

№ 6, 2019

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, УкраїнаС. М. Гайденкок. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківВ. М. Прасолдоцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivS. HaidenkoCandidate of Economic Sciences,, Senior Lecturer of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivV. PrasolAssociate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT PERSONNEL: FOREIGN RESEARCH EXPERIENCE

№ 5, 2016

Н. О. Волгінастарший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківС. М. Гайденкоасистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

N. VolginaSenior Lecturer of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivS. Haydenkoassistant of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE THEORETICAL ASPECTS OF MODERN REFORMING HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"