Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Позняк

Знайдено документів: 4

№ 11, 2015

С. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

S. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

PROVIDING COMPETITIVE ADVANTAGE OF DOMESTIC ENTERPRISES TO INTERNATIONAL MARKETS

№ 10, 2015

С. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS ENTERPRISES

№ 9, 2015

Ю. В. Литюгак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївС. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Y. V. LityugaPh.D in economic sciences, Docent, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, KyivS. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

RISK PROCESS MANAGEMENT OF THE COMPANY AS THE SOURCE OF ITS COMPETITIVENESS

№ 8, 2015

С. В. Познякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївС. С. Данильченкостарший викладач кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

S. V. PozniakPh.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, KyivS. S. DanylchenkoSenior lector, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

MANAGEMENT OF VALUE AND COMPETITIVENESS ENTERPRISE TO ENSURE ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"