Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Нараєвський

Знайдено документів: 4

№ 4, 2020

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»С. Г. Корольовастудентка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ КОМПАНІЯМИ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. NaraievskyiPhD in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivS. KorolyovaStudent of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF DOMESTIC AND FOREIGN PHARMACEUTICAL COMPANIES BY ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

№ 6, 2019

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївІ. В. Рокочабакалаврантка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України \"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського\", м. Київ

ПОСИЛЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗАВДЯКИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

S. NaraievskyiPhD (Еc.), Assistant professor, Assistant professor оf Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivI. RokochaBachelor\'s degree of Department of International Economics, National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv

STRENGTHENING THE ENERGY DEPENDENCE OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE BASIS OF THE INTERNATIONAL TRANSFER OF TECHNOLOGIES

№ 5, 2018

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

S. V. NaraievskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

EFFICIENCY OF THE INSTALLED CAPACITY IN THE WIND POWER INDUSTRY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES

№ 5, 2017

С. В. Нараєвськийк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ

S. V. Naraievs'kyjCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WIND ENERGY IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD AND UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"