Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Коковіхін

Знайдено документів: 2

№ 6, 2013

С. В. Коковіхінд . с. - г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. С. Танклевськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. ХерсонН. В. Кириченкоаспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНИХ МЕЛІОРАЦІЙ НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

S. V. Kokovihindoctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness Kherson State Agrarian University, KhersonN. S. TanklevskaDoctor of Economics, Professor, Head of department of Finance, Kherson State Agrarian University, KhersonN. V. Kirichenkoa graduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT RECLAMATION ON IRRIGATED LANDS AT LOCAL AND REGIONAL LEVELS

№ 4, 2013

О. В. Ларченкок. с-г. н., в.о. доцента, Херсонський державний аграрний університет, м.ХерсонС. В. Коковіхінд. с.-.г. н., професор, Херсонський державний аграрний університет, м.Херсон

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

O. V. Larchencoc.agr.s., associate professor, Kherson state agrarian university, KhersonS. V. Cocovihind. agr. s., professor, Kherson state agrarian university, Kherson

DESIGN OF PRODUCTS PROCESS PLANTS OF CORN DEPENDING ON DIFFERENTIATION TERMS OF GROWING

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"