Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Качула

Знайдено документів: 2

№ 9, 2020

О. В. Стефанишинд. е. н. , професор, професор кафедри економіки України, Львівський національний університет імені Івана ФранкаЛ. В. Лисякд. е. н., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансівС. В. Качулад. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. StefanyshynDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Economics of Ukraine, Ivan Franko National University of LvivL. LysiakDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Economics of Ukraine, Ivan Franko National University of LvivS. KachulaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

PRIORITY DIRECTIONS OF HUMAN RESOURCES FINANCING IN THE PROCESS OF UKRAINIAN ECONOMY MODERNIZATION

№ 2, 2016

С. В. Качулак. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськО. В. Гриценкост. викладач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровсь

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. V. KachylaPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovs’kO. V. GrytsenkoSenior Lecturer of the Department of Finance, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovs’k

THE BUDGETARY ADJUSTMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND ITS FEATURES IN MODERN CONDITIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"