Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. В. Войтко

Знайдено документів: 9

№ 4, 2018

І. М. Нікітінамагістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.КиївС. В. Войткодоктор екон. наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

Iryna Nikitinamaster, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"Serhii Voitkodoctor of economics, professor, National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\"

RESEARCH OF DYNAMICS OF EXPORT OF SERVICES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE BASIS OF INTEGRAL CALCULUS

№ 1, 2016

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. КиївО. С. Покрасстудентка 6-го курсу спеціальності «міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. Київ

ЗНАХОДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В АСПЕКТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ

S. V. VoitkoDoctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, KyivO. S. Pokras6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, Kyiv

FINDING THE INTEGRAL COUNTRY COMPETETIVENESS INDEX IN ASPECT OF TERRITORIAL BRANDING

№ 12, 2015

О. С. Покрасстудентка 6-го курсу спеціальності «Міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. КиївС. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. Київ

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН У ВИМІРАХ  ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. S. Pokras6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, KyivS. V. VoitkoDoctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, Kyiv

GLOBAL COMPETITIVENESS IN THE DIMENSIONS OF HUMAN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

№ 5, 2015

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ», м. КиївА. М. МалишеваСтудентка 5-го курсу, спеціальності: міжнародна економіка, НТУУ «КПІ», м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

S. V. VoitkoDoctor of economic sciences, associated professor of International economy department, NTUU “KPI”, KyivA. M. Malysheva5th year student of the specialty: International economics, NTUU “KPI”, Kyiv

TAXATION OF BUSINESS PROFITS IN UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROINTEGRATION

№ 1, 2015

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЯ. Ю. Цимбаленкок. н. з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ІНДЕКС ДЕРЖАВНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. V. VojtkoProfessor, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, KyivY. Y. TsymbalenkoPhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

THE INDEX OF STATE INSOLVENCY AS A MEASURING OF STEADY DEVELOPMENT

№ 4, 2013

Ю. С.  Ліснічукмагістр кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»С. В. Войткод. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ У КОРОТКОСТРОКОВІЙ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Y. LisnichukMaster of International economy department NTUU “KPI”S. V. VoytkoDoctor of economic sciences, associated professor of International economy department NTUU “KPI”

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SILICON SOLAR SELLS PRODUCTION IN SHORT-TERM AND MIDDLE-TERM VIEW

№ 3, 2013

С. В. Войткок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»Н. В. Сопрунмагістр кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕКОНОМІЦІ

№ 5, 2010

С. В. Войткок.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»Т. Є. Моісеєнкоаспірантка кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

№ 3, 2009

Ма ПинаспирантС. В. Войткодоцент, кандидат экономических наук, Национальный технический университет Украины “КПИ”, Киев

МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ УКРАИНЫ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"