Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. А. Бугаєнко

Знайдено документів: 2

№ 3, 2014

О. М. Коваленкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університетуС. А. Бугаєнкок. е. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ГАЛУЗІ

M. KovalenkoPhD in Economics, Associate Department of Management of foreign and innovation activities of Odessa National Polytechnic UniversityS. BugaenkoCandidate of Science, associate Professor, Odessa national Academy of food technologies

IMPROVEMENT ORGANIZATION AND ECONOMIC MECHANISM OF INTEGRATION PROCESS IN THE FOOD INDUSTRY

№ 7, 2013

С. А. Бугаєнкок. е. н., доцент Міжнародного Університету Бізнесу і Права, м ХерсонМ. В. СігнатулінВикладач кафедри економіки та організації підприємств АПК Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

S. A. BugaenkoCandidate of Science, associate Professor International University of Business and Law, the city of KhersonM. V. Sihnatulinteacher Department of Economics and Organization of the National University Life and Environmental Sciences of Ukraine "Crimean Agrotechnical University"

COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE FOOD ENTERPRISES INTERNATIONAL INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN RELATIONS

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"