Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. І. Плотницька

Знайдено документів: 3

№ 4, 2015

С. І. Плотницькаканд., екон., наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

S. PlotnytskaAssociate Professor, PhD (Econ.), O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL AS A FACTOR OF THE EFFECTIVE COMPETITIVENESS STRATEGY CREATION

№ 2, 2015

С. І. Плотницькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. PlotnytskaPhD (Economics), Associated Professor, Associated Professor of Management and Administrating Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

AGRARIAN ENTERPRISES’ INTERNAL INNOVATIONAL ENVIRONMENT FORMING

№ 12, 2014

С. І. Плотницькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. PlotnytskaPhD (Economics), Associated Professor, Associated Professor of Management and Administrating Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INTELLECTUAL RESOURCES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"