Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. І. Камінський

Знайдено документів: 2

№ 1, 2019

Н. М. Гуляєвак. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУС. І. Камінськийк. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

N. M. HuliaievaPhD, Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTES. I. KaminskyiPhD, Associate Professor of the Department of Economics and Finance of the enterprise KNUTE

OPERATING CYCLE OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE AND MECHANISM OF FORMATION

№ 8, 2013

С. І. Камінськийаспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

S. I. Kaminskiypost-graduate student of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ASSESSMENT OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADE UKRAINE

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"