Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: С. І. Дробязко

Знайдено документів: 8

№ 1, 2020

С. І. Дробязкод. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

S. DrobyazkoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance and Accounting,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS IN THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE CHANGES

№ 11, 2019

С. І. Дробязкодоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та облікуВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ОБЛІК ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ НА АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Svetlana DrobyazkoDoctor of Economics, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance and Accounting,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ACCOUNTING OF COSTS OF COSTS OF SERVICES ON AIR TRANSPORT ENTERPRISES

№ 9, 2018

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

Svetlana DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT METHODOLOGICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY INSURANCE SECTOR

№ 6, 2018

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОГО РИНКУ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. I. Drobiazko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INSURANCE MARKET IN THE MARKET ECONOMY SYSTEM

№ 4, 2018

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

S. I. Drobiazko

DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESS

№ 8, 2018

Svetlana DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

№ 12, 2017

Svetlana DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

FORMATION OF METHODOLOGICAL PLATFORM FOR EVALUATION OF ECONOMIC SAFETY OF ENTERPRISES

С. І. Дробязкокандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

№ 1, 2011

С. І. Дробязкоаспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"