Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. С. Зубков

Знайдено документів: 3

№ 12, 2016

Р. С. Зубковк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

R. S. ZubkovPhD in Economics, st. lecturer of the Department of Enterprise Economics. Mykolaiv interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

№ 12, 2014

Р. С. Зубковк. е. н., інженер ІІ категорії відділу маркетингових досліджень та підготовки конкурсних торгів Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ДИФЕНІЦІЇ “ІННОВАЦІЯ”

R. S. ZubkovPhD in Economics, II category engineer of the Department of marketing research and public procurement preparing State-owned Gas Turbine Research & Production Complex “Zorya”-“Mashproekt”, Mykolayiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONCEPTUAL COMPONENT OF THE ENTITY DEFINITION “INNOVATION”

№ 11, 2014

Р. С. Зубковк. е. н., інженер ІІ категорії відділу маркетингових досліджень та підготовки конкурсних торгів Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

R. S. ZubkovPhD in Economics, II category engineer of the Department of marketing research and public procurement preparing State-owned Gas Turbine Research & Production Complex “Zorya”-“Mashproekt”, Mykolayiv

GENERAL DESCRIPTION AND PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE MAIN STAGES OF INNOVATION THEORY

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"