Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Ви шукали: Р. М. Стрільчук

Знайдено документів: 2

№ 3, 2019

А. О. Князевичдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університетО. В. Крайчуккандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри математики з методикою викладання, Рівненський державний гуманітарний університетС. О. Крайчуккандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університетР. М. Стрільчуккандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики,Рівненський державний гуманітарний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИКИ

А. KniazevychD.Sc. in Economics, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of HumanitiesA. KraychukPh.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics with Teaching Methods, Rivne State University of HumanitiesS. KraychukPh.D. in Engineering, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of HumanitiesR. StrilchukPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,Rivne State University of Humanities

MANAGEMENT OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE THEORY OF SYNERGETICS

№ 1, 2014

Р. М. Стрільчуквикладач, Рівненський державний гуманітарний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ СТРАТЕГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

R. M. StrilchukLecturer, Rivne State Humanitarian University, Ukraine

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACHES AND METHODS OF IMPLEMENTING DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE'S STRATEGIC OPPORTUNITIES

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"